List of Bulletins

EV-97 EuroStar

SportStar

P220 Koala

L 13 Vivat (Czech only)

Supplier’s Bulletins

 

 

Click on the flag to get appropriate language version.

Number Date Language Description
EV-97 001a 18.08.1998
Download Czech versionDownload English Version
Exchange of the lower pin of the wing attachments with wings which are equipped with the folding mechanism.
EV-97 002a 05.02.1999
Download Czech versionDownload English Version
Check of bolt tightening which connect the engine and the engine mount.
EV-97 003a 01.06.1999
Download Czech versionDownload English Version
Check of the nose landing gear leg on evidence of cracks.
EV-97 004a 12.06.2001
Download Czech versionDownload English Version
Check of securing screws for adjusting control cables of the trim tab.
EV-97 005a 21.05.2002
Download Czech versionDownload English Version
Securing the screw on the throttle controller.
Suppl. 005a 04.09.2002
Download Czech versionDownload English Version
Alternative way of securing the screw on the throttle controller.
EV-97 006a 08.04.2004
Download Czech versionDownload English Version
Elevator trim system of EV-97 and SportStar airplanes.
Not concerning to the aeroplanes with the electrical trim system.
EV-97 007a 03.10.2005
Download Czech versionDownload English Version
Ceck of clearance between cooling hose and exhaust manifold.
EV-97 008a 2.12.2005
Download Czech versionDownload English Version
Airplanes with emergency rescue system - additional protection of the right front carrying strap against damage.
EV-97 009a 3.1.2006
Download Czech versionDownload English Version
Lock of the wide tilting canopy installed on the SportStar airplanes and on some of the EV-97 airplanes (wide canopy is recognizable by guide pins at the canopy frame sides).
EV-97 010b 9.9.2006
Download Czech versionDownload English Version
Oil thermostat additional installation
EV-97 010a 11.9.2008
Download English Version
Repear of canopy metal bushes.
       

Click on the flag to get appropriate language version.

Number Date Language Description
Sportstar 001a 08.04.2004
Download Czech versionDownload English Version
Elevator trim system of EV-97 and SportStar airplanes.
Not concerning to the aeroplanes with the electrical trim system.
Sportstar 002a 03.10.2005
Download Czech versionDownload English Version
Ceck of clearance between cooling hose and exhaust manifold.
Sportstar 003a 2.12.2005
Download Czech versionDownload English Version
Airplanes with emergency rescue system - additional protection of the right front carrying strap against damage.
Sportstar 004a 3.1.2006
Download Czech versionDownload English Version
Lock of the wide tilting canopy installed on the SportStar airplanes and on some of the EV-97 airplanes (wide canopy is recognizable by guide pins at the canopy frame sides).
Sportstar 005a 14.12.2006
Download Czech versionDownload English Version
Visual inspection of attachment of the hand control slide bearing brackets.
SportStar 006a 11.9.2008
Download English Version
Repear of canopy metal bushes.
Sportstar 006b 27.12.2006
Download English Version
A possibility to increase the Maximum Takeoff Weight from original 550 kg (1,213 lb) to 575 kg (1,268 lb).
Sportstar 007b 9.9.2006
Download Czech versionDownload English Version
Oil thermostat additional installation.
SportStar 008b Rev. 1 16.8.2007
Download English Version
SportStar (SportStar plus) light sport airplanes equipped for night VFR operation.
SportStar 009b 9/2008
Download English Version

Installation Instruction

Installation Procedure to Reduce Ruota anteriore sterzante Sensitivity of the SportStar plus airplane.
SportStar 011b 22.6.2009
Download English Version
A possibility to increase the MTOW to the LSA limit 600 kg (1,320 lb).
       

Click on the flag to get appropriate language version.

Number Date Language Descriptionh
P-220 UL-001a 22.05.1997
Download Czech version
Visual check of main landing gear wheel disks on evidence of cracks (issued only in Czech version).
P-220 UL-002a 05.02.1999
Download Czech versionDownload English Version
Check of tightening bolts which connect the engine and the engine mount.
P-220 UL-003a 01.06.1999
Download Czech versionDownload English Version
Check of the nose landing gear leg on evidence of cracks.
P-220 UL-004a 22.12.1999
Download Czech versionDownload English Version
Check of wing flap control system.
Check of holders of the main landing gear legs on evidence of cracks.
P-220 UL-005a 21.05.2002
Download Czech versionDownload English Version
Securing the screw on the throttle controller.
Supplement 005a 04.09.2002
Download Czech versionDownload English Version
Alternative way of securing the screw on the throttle controller.
P-220 UL-006a 11.07.2005
Download Czech versionDownload English Version
EZA-02 Beacon Modification

Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi..
Click on the flag to get appropriate language version.

Číslo Vydáno Jazyk Popis
SEH 13 - 001b 16.3.1993
Download Czech versionDownload English Version
Výměna křídel L 13 SW na L 23 SW.
SEH 13 - 002b 11.7.1996
Download Czech version
Certifikace motoru M III B a schválení jeho zástavby do mot. kluzáků L 13 SEH a L 13 SDM Vivat. 
SEH 13 - 003a 4.12.1998
Download Czech version
Barevné značení předlohy, spojující obě poloviny výškového kormidla není  v provozu kontrolováno a udržováno. Předloha není souměrná a při její nesprávné montáži dojde k výrazné změně výchylek kormidla.
SEH 13 - 004b 21.7.1999
Download Czech version
Na základě letových zkoušek a přepočtu bezpečné životnosti motorového kluzáku se prodlužuje doba technického života na 5000 letových hodin. O dalším provozu nad 5000 hodin bude rozhodnuto na základě komisionelní prohlídky při periodické 400 hodinové prohlídce v době náletu 4500 - 5000 hodin.
SEH 13 - 005a 18.11.1999
Download Czech version
U motorového kluzáku L 13SW v.č. 890319 došlo v provozu k poškození závěsného kování spoje trup-kýl č.v. A102 021N vyrobeného z materiálu 424253.11.
SEH 13 - 006b 3.1.2000
Download Czech version
Závazným bulletinem SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a bylo požadováno provedení kontroly tvrdosti materiálu závěsného kování č.v. A 102 021 N. V případě zjištění použití materiálu nevyhovujícího podmínkám závazného bulletinu SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a je nařízena výměna tohoto kování, jejíž postup je uveden v tomto bulletinu. 
SEH 13 - 007a 24.7.2001
Download Czech version
Prodloužení provozní životnosti nízkotlakých hadic v systému olejové a palivové instalace
SEH 13 - 008b 18.2.2003
Download Czech version
Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem.
SEH 13 - 009b 17.2.2005
Download Czech version
Možnost přestavby motorového kluzáku L 13 SEH na L 13 SDM a L 1 3SL na L 13 SDL

Click on the flag to get appropriate language version.

Number Date Language Description
SI-912-016 8.4.2008
Download English Version
Rotax service bulletin – use of ethanol. Now up to 10% allowed.*
- 21.1.2009
Download English Version
Trutrak Flight Systems – Servo service bulletin.

 

For complete list of the Rotax bulletins - click here.