Seznam bulletinů

EV-97 EuroStar

SportStar

P220 Koala

L 13 Vivat

Bulletiny dodavatelů

 

 

Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi.

Číslo Datum Jazyk Popis
EV-97 001a 18.08.1998
Download Czech versionDownload English Version
Výměna spodního hlavního čepu závěsu křídla u křídel, které jsou vybaveny sklápěcím mechanismem.
EV-97 002a 05.02.1999
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola dotažení šroubů spojujících motor s motorovým ložem.
EV-97 003a 01.06.1999
Download Czech versionDownload English Version
Vizuální kontrola nohy příďového podvozku na trhliny.
EV-97 004a 12.06.2001
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola správného zajištění seřizovacích šroubů řídících lan vyvažovací plošky výškového kormidla.
EV-97 005a 21.05.2002
Download Czech versionDownload English Version
Zajištění šroubu na ovladači přípusti.
Suppl. 005a 04.09.2002
Download Czech versionDownload English Version
Zajištění šroubu na ovladači přípusti – alternativní způsob.
EV-97 006a 08.04.2004
Download Czech versionDownload English Version
Systém vyvážení výškového kormidla letounů EV-97 a SPORTSTAR. Netýká se letounů vybavených elektrickým systémem podélného vyvážení.
EV-97 007a 03.10.2005
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola vzdálenosti levé gumové hadice chladiče motoru od výfukového potrubí předního levého válce.
EV-97 008a 2.12.2005
Download Czech versionDownload English Version
Letouny se záchranným systémem – dodatečná ochrana pravého předního nosného popruhu záchranného systému před poškozením.
EV-97 009a 3.1.2006
Download Czech versionDownload English Version
Výměna zámku širokého odklopného překrytu kabiny na letounech Sportstar a některých letounech EV-97 (široký překryt je rozpoznatelný podle naváděcích čepů po stranách rámu překrytu).
EV-97 010b 9.9.2006
Download Czech versionDownload English Version
Dodatečná zástavba olejového termostatu.
EV-97 010a 11.9.2008
Download English Version
Repear of canopy metal bushes. (Oprava kovového pouzdra odklápění překrytu kabiny.)
       

Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi.

Číslo Datum Jazyk Popis
Sportstar 001a 08.04.2004
Download Czech versionDownload English Version
Systém vyvážení výškového kormidla letounů EV-97 a SPORTSTAR. Netýká se letounů vybavených elektrickým systémem podélného vyvážení.
Sportstar 002a 03.10.2005
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola vzdálenosti levé gumové hadice chladiče motoru od výfukového potrubí předního levého válce.
Sportstar 003a 2.12.2005
Download Czech versionDownload English Version
Letouny se záchranným systémem – dodatečná ochrana pravého předního nosného popruhu záchranného systému před poškozením.
Sportstar 004a 3.1.2006
Download Czech versionDownload English Version
Výměna zámku širokého odklopného překrytu kabiny na letounech Sportstar a některých letounech EV-97 (široký překryt je rozpoznatelný podle naváděcích čepů po stranách rámu překrytu).
Sportstar 005a 14.12.2006
Download Czech versionDownload English Version
Vizuální kontrola uchycení konzol ložisek ručního řízení.
SportStar 006a 11.9.2008
Download English Version
Repear of canopy metal bushes. (Oprava kovového pouzdra odklápění překrytu kabiny.)
Sportstar 006b 27.12.2006
Download English Version
A possibility to increase the Maximum Takeoff Weight from original 550 kg (1,213 lb) to 575 kg (1,268 lb). (Možnost zvýšení maximální vzletové hmotnosti na 575 kg.)
Sportstar 007b 9.9.2006
Download Czech versionDownload English Version
Dodatečná zástavba olejového termostatu.
SportStar 008b Rev. 1 16.8.2007
Download English Version
SportStar (SportStar plus) light sport airplanes equipped for night VFR operation. (Letouny SportStar vybavený pro noční lety VFR).
SportStar 009b 9/2008
Download English Version

Installation Instruction

Installation Procedure to Reduce Ruota anteriore sterzante Sensitivity of the SportStar plus airplane. (Instalační postup pro snížení citlivosti příďového kola).
       

Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi.

Číslo Datum Jazyk Popis
P-220 UL-001a 22.05.1997
Download Czech version
Vizuální kontrola disků kol na trhliny.
P-220 UL-002a 05.02.1999
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola dotažení šroubů spojujících motor s motorovým ložem.
P-220 UL-003a 01.06.1999
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola nohy příďového podvozku na trhliny..
P-220 UL-004a 22.12.1999
Download Czech versionDownload English Version
Kontrola ovládání vztlakových klapek.
Kontrola horních držáků hlavních podvozkovýchnoh na trhliny.
P-220 UL-005a 21.05.2002
Download Czech versionDownload English Version
Zajištění šroubu na ovladači přípusti.
Supplement 005a 04.09.2002
Download Czech versionDownload English Version
Zajištění šroubu na ovladači přípusti – alternativní způsob.
P-220 UL-006a 11.07.2005
Download Czech versionDownload English Version
Modifikace protisrážkového majáku EZA-02.

Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi.

Číslo Datum Jazyk Popis
SI-912-016 8.4.2009
Download English Version
Rotax service bulletin – use of ethanol. Now up to 10% allowed.
Použití biolihu jako příměsi paliva.
- 21.1.2009
Download English Version
Trutrak Flight Systems – Servo service bulletin (Servisní bulletin serva).

 

Kompletní seznam bulletinů pro motory Rotak najdete zde.

Kliknutím na vlaječku otevřete příslušnou jazykovou verzi.

Číslo Datum Jazyk Popis
SEH 13 - 001b 16.3.1993
Download Czech versionDownload English Version
Výměna křídel L 13 SW na L 23 SW.
SEH 13 - 002b 11.7.1996
Download Czech version
Certifikace motoru M III B a schválení jeho zástavby do mot. kluzáků L 13 SEH a L 13 SDM Vivat. 
SEH 13 - 003a 4.12.1998
Download Czech version
Barevné značení předlohy, spojující obě poloviny výškového kormidla není  v provozu kontrolováno a udržováno. Předloha není souměrná a při její nesprávné montáži dojde k výrazné změně výchylek kormidla.
SEH 13 - 004b 21.7.1999
Download Czech version
Na základě letových zkoušek a přepočtu bezpečné životnosti motorového kluzáku se prodlužuje doba technického života na 5000 letových hodin. O dalším provozu nad 5000 hodin bude rozhodnuto na základě komisionelní prohlídky při periodické 400 hodinové prohlídce v době náletu 4500 - 5000 hodin.
SEH 13 - 005a 18.11.1999
Download Czech version
U motorového kluzáku L 13SW v.č. 890319 došlo v provozu k poškození závěsného kování spoje trup-kýl č.v. A102 021N vyrobeného z materiálu 424253.11.
SEH 13 - 006b 3.1.2000
Download Czech version
Závazným bulletinem SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a bylo požadováno provedení kontroly tvrdosti materiálu závěsného kování č.v. A 102 021 N. V případě zjištění použití materiálu nevyhovujícího podmínkám závazného bulletinu SW 13-048a, SEH 13-005a, SL 13-004a je nařízena výměna tohoto kování, jejíž postup je uveden v tomto bulletinu. 
SEH 13 - 007a 24.7.2001
Download Czech version
Prodloužení provozní životnosti nízkotlakých hadic v systému olejové a palivové instalace
SEH 13 - 008b 18.2.2003
Download Czech version
Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem.
SEH 13 - 009b 17.2.2005
Download Czech version
Možnost přestavby motorového kluzáku L 13 SEH na L 13 SDM a L 1 3SL na L 13 SDL